Välkommen till Nordema!

Nordema grundades i Stockholm 1996 och bedriver sin huvudsakliga verksamhet i ABC-området.

Sedan begynnelsen har vi satsat på kvalitet och goda kundrelationer.
Nordema har växt från att vara underentreprenör till att bygga hus i egen regi. Våra hus ligger i framkant med hänsyn till design och för att uppfylla morgondagens krav på energisnålhet med mera.

Nordema bedriver även entreprenadverksamhet inom byggsektorn, åt fastighetsbolag, andra bolag inom byggsektorn och åt privata uppdragsgivare.