Kvalitet

Nordema kan erbjuda sina kunder kompetent och kunnig personal med stor erfarenhet av alla förekommande arbeten inom bygg. Vi är ett företag med stor flexibilitet som åtar sig såväl stora som små uppdrag. Vi anpassar oss alltid efter kundens krav och behov.

För oss är kvalitet en självklarhet. Kvalitet ska genomsyra allt vi gör – från första kundkontakt till färdig produkt. Vi ställer lika stora krav på vår egen personal som på våra leverantörer.