Ekonomi

Fakturering från underentreprenörer får endast ske en gång per månad och Nordema accepterar inte faktura från faktureringsbolag eller att underentreprenörer överlåter faktura till annan part.